Här finns vi

 

 

Verksamheten Personligt Ombud i Värmland

är en länsövergripande verksamhet. Samtliga kommuner har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad kommun är värdkommun och har tagit på sig arbetsgivaransvaret.

PO Värmland är uppdelat i fyra områden och med fyra basorter

Centrala Området Karlstad
Västra Området Arvika
Östra Området Kristinehamn
Norra Området Torsby