Arbeta som Personligt Ombud

Att arbeta som Personligt Ombud innebär ett arbete med hög grad av frihet under ansvar, det innebär att arbeta aktivt kontaktskapande för god samverkan med många olika samverkanspartners. I Värmland bedrivs verksamheten Personligt Ombud i en länsorganisation med Karlstad som värdkommun. Totalt har länet 9 ombud plus Verksamhetschef som arbetar i fyra geografiskt indelade områden. Verksamhetschefen arbetar också viss del som Ombud. Söker man arbete som Personligt Ombud är det av vikt att man med engagemang trivs att arbeta i nära samverkan med olika aktörer, och framförallt med vår målgrupp.

I uppdraget som Personligt Ombud ingår att stödja målgruppen att få sina behov tillgodosedda utifrån gällande lagstiftningar. Arbetet innebär att genom ett pedagogiskt arbetssätt skapa förutsättningar för individens delaktighet och egenmakt. I arbetet ingår även att synliggöra och kartlägga behov av vård, stöd och service tillsammans med individen och att stödja i möten med olika myndigheter. Personligt ombud arbetar processinriktat och fungerar som lotsar i de olika samhällsystemen vi ”är hjälp till hjälpen.” Som personligt ombud arbetar du på den enskildes uppdrag, inte ovanligt i deras egna hem. Arbetet ställer som nämnts krav på självständighet, såväl som god samarbetsförmåga. Förutom målgruppsarbetet ingår att uppmärksamma och rapportera hinder, brister och systemfel i de offentliga systemen till berörd myndighet och ledningsgrupp. I arbetet ingår att ha planering och marknadsföringsansvar för det geografiska området och ett gemensamt övergripande ansvar för hela Värmland.

Då Karlstads kommun är värdkommun och tillika arbetsgivare utgår verksamheten från de riktlinjer och rutiner som gäller för rekrytering hos arbetsgivaren Karlstads kommun. Verksamheten annonserar lediga tjänster i de kanaler som brukligt används för annonsering av lediga tjänster.

Inom verksamheten finns idag olika kompetenser och det är viktigt för ett internt kunskapsutbyte. Vid rekrytering utgår verksamheten från en kravprofilering som innefattar:

  • Akademisk utbildning som socionom, beteendevetare, pedagog, Vård och stödsamordnare eller likvärdig. Alternativt likvärdig utbildning som kan bedömas tillräckligt meriterande.
  • Erfarenhet från arbete med målgruppen psykiskt funktionsnedsatta.
  • Mycket god samarbetsförmåga samt förmåga att interagera med människor i många olika växlande situationer, samt förmåga att ta stort eget ansvar.

Du kan läsa mer om hur verksamheten är organiserad och om Personligt Ombud i högermarginalen.