Ett angeläget tema som berör oss alla

Samverkansgruppen för Suicidprevention i Värmland arrangerar under september 2019 konferensen ”Unga liv kan räddas”. Vi inom personligt ombud Värmland vill därför passa...