Verksamhetschefen har ordet!

”Tystnad djup i sommarens mitt, sömn och dröm, — månen glider över havet vit och öm.” – Edith Söderholm Nu väntar snart...