Frågor och Svar om PO

På den här sidan hittar du en hel del frågor och svar om personligt ombud. Om du inte hittar svar på just din fråga är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Vad är Personligt Ombud?

I samband med att vården av psykiskt funktionshindrade gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Detta har föranlett regeringen att besluta om en nationell inbyggnad av verksamheten Personliga Ombud.

Vad gör PO

Tillsammans med dig:

  • identifierar och formulerar vi vilka behov du har.
  • tar vi reda på hur samhällets stöd och hjälp fungerar.
  • söker vi det stöd du önskar och har behov av.

Hur får jag kontakt med Personligt ombud (PO)?

Du kan kontakta oss per e-post eller via telefon eller skicka ett brev. Om du tycker att det är svårt att kontakta oss själv så kan du be någon annan att kontakta oss.

Vad avgör om man får ett PO?

Först tar vi ställning till om du har en betydande psykisk funktionsnedsättning.
Om du på grund av det har stora svårigheter i din vardag och vill ha stöd för att förbättra din livssituation är PO en möjlighet.

Jag har en neuropsykiatrisk diagnos, ger det mig rätten till ett PO?

PO är ingen rättighet, så en diagnos ger dig inte automatiskt rätten till ett ombud. Även personer utan diagnos är välkomna till oss. Vad som är ett måste är att man har en betydande psykisk funktionsnedsättning och att man på grund av det har stora svårigheter i sin vardag.

Varför säger ni ibland nej till uppdrag?

Det kan hända att vi säger nej till att göra vissa uppdrag tillsammans med dig. Eftersom vi är ”hjälpen till hjälpen” så gör vi inte saker som andra professionella i ditt nätverk redan gör. Vi medverkar naturligtvis inte till sådant som vi bedömer direkt motverkar din återhämtning.

Hur lång tid måste jag vänta på att få träffa ett PO?

Varje vecka tar vi upp hur många det är som har sökt oss. De som har utrymme att ta emot en ny uppdragsgivare tar kontakt med dig inom några veckor för att boka ett första möte. Ibland är det många som söker oss och då kan det bli en kö. Det innebär att det kan dröja ytterligare några veckor innan vi kan träffas. Vi försöker lösa det så bra och snabbt som möjligt.

Var kan vi träffas? Jag har svårt för att ta mig till ert kontor, kan ni komma hem till mig istället?

Om du vill, så träffas vi på vårt kontor. Vill du hellre att vi kommer hem till dig så går det också bra. Vill du träffas på en annan plats t ex ett café eller Aktivitetshus så gör vi det. Vi är också vana vid att följa med till möten på socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvården mm.

Kostar det något att ha ett PO?

Nej, det kostar ingenting.

Har ni tystnadsplikt?

Ja, vi har tystnadsplikt. Men vi är enligt lag tvungna att bryta tystnadsplikten om vi är oroliga över att minderåriga barn far illa, om ditt eller någon annans liv är i fara, eller om det framkommer uppgifter om grov kriminell verksamhet som kan leda till mer än två års fängelse.

Blir jag registrerad och journalförd om jag har kontakt med PO?

Verksamheten har ingen journalplikt och du behöver inte lämna mer uppgifter om dig själv än du själv väljer. Vi har ett statistikprogram för att vi bland annat skall kunna veta hur många vi träffar, men där står inga namn eller personuppgifter.

Hur länge kan man ha hjälp av ett PO?

Det finns inget generellt svar på den frågan. PO har man under en begränsad tid – allt ifrån att man träffas ett par gånger till att man har kontakt under ett par år. Målet är att vi tillsammans ska hitta en varaktig lösning, om du behöver stöd under längre tid.

Mina anhöriga tycker att jag skall ha ett PO, får jag det då?

Många anhöriga ringer till oss och frågar vad vi kan hjälpa till med. Många får också hjälp av sina anhöriga att kontakta oss. Men det är ingen annan än du som kan avgöra ifall du vill ha ett ombud. Du måste alltså själv önska dig ett PO.

Min socialsekreterare tycker att jag borde ha kontakt med er, kan de ställa det som krav?

Nej. Det är ingen annan än du som kan avgöra ifall du vill ha ett PO.

Kan PO följa med mig till socialtjänsten?

En av PO´s uppgifter är att vara ett stöd i kontakt med olika myndigheter, så det är inte ovanligt att vi är med på besök hos exempelvis socialtjänsten.

Jag vill inte ha kontakt med min handläggare, vad kan ni göra?

Många vill ha stöd i kontakt med myndigheter och vi är ofta med på besök hos exempelvis socialtjänsten. Inför ett sådant besök planerar vi tillsammans vad du vill ta upp och vad du vill ha ut av mötet, men vi kan inte gå i ditt ställe. Din medverkan är en förutsättning för PO´s arbete. Du måste själv vara delaktig eftersom stödet skall utgå ifrån dig, ingen annan.

Får jag ta med mig någon till er första gången vi träffas?

Många av dem vi träffar brukar de första gångerna ta med sig någon person som de känner sig trygga med. Så det går bra.

Jag är i akut behov av hjälp, kan ni hjälpa mig?

Nej. PO är ingen akutverksamhet. Är man i akut behov av hjälp kan du vända till kommunens socialjour eller till psykiatrisk akutmottagning.

Kan PO hjälpa mig att sköta min ekonomi?

Vi kan inte sköta din ekonomi. Vi brukar säga att vi är ”hjälpen till hjälpen”, vilket betyder att vi kan hjälpa dig att hitta det stöd du behöver. Det kan t.ex. handla om att boka tid och följa med till socialsekreterare eller budget- och skuldrådgivare eller resonera kring om det finns behov av god man.

Kan man ha PO för att slippa känna sig så ensam?

Många av de vi träffar känner sig ensamma och isolerade. Ett uppdrag kan då vara att tillsammans hitta sätt att bryta isoleringen och träffa andra på ett sätt som fungerar för just dig. Det kan handla om att komma i kontakt med föreningar, aktivitetshus eller ansöka om kontaktperson. Kontakten med PO går ut på att hitta långsiktiga lösningar.

Kan PO hjälpa mig att hålla ordning hemma?

Nej, det kan vi inte. Vi brukar säga att vi är ”hjälpen till hjälpen”, vilket betyder att vi kan hjälpa dig att hitta andra personer som kan stötta dig i att få rutiner för att hålla ordning hemma. Vi kan t ex hjälpa dig att ansöka om boendestöd eller hemtjänst.

Jobbar ni på kvällar och helger?

PO arbetar dagtid på vardagar mellan 8:00 – 16:30. Undantag kan ske i samråd mellan dig och PO.

Om jag är missnöjd med mitt PO, hur gör jag då?

Vi vill gärna att du berättar för oss om du är missnöjd för att vi skall kunna reda ut situationen. Om du inte känner att du kan prata med ditt PO så kan du framföra klagomålet till vår verksamhetschef Jeanette Tillman på tfn: 054 – 5405287, eller e-post: jeanette.tillman@karlstad.se