Håll ut och håll i!

Frasen håll ut och håll i har man nästan hört till leda nu men det är så viktigt att vi fortsätter ta ansvar och att vi följer de riktlinjer vi får till oss utifrån Covid-19, alla hoppas nu att vi går mot ljusare tider, framförallt att vi kan se slutet på denna pandemi och att vi så sakteliga ska kunna återgå till mer ”Normala” tider.

Jag har personligen arbetat som Verksamhetschef för Personligt Ombud Värmland nu i lite drygt två år, och tyvärr har mitt andra år i stor utsträckning präglats av denna pandemi, men inte desto mindre är det märkbart vad mycket vi klarar av bara vi hjälps åt, och inom Personligt Ombud skulle jag säga att en styrka är just att hjälpas åt, vi gör verkligen tillsammans allt som står i vår makt för att fortsätta bedriva en lika bra verksamhet, detta skulle dock vara ännu mer utmanade om inte ni som får stöd av oss visade en stor förståelse, vilket våra upplevelser verkligen påvisar att ni gör.

För att vi inom verksamheten skall kunna nå ut till personer som har behov av vårt stöd inledde vi under 2020 en utökad satsning på marknadsföring/information samt att knyta kontakter för ökad samverkan med olika verksamheter som kommer i kontakt med vår målgrupp. Denna satsning kommer fortsätta under stora delar av 2021. Vi är med detta i verksamheten intresserade av bli kontaktade för att (i alla fall som det ser ut nu genomföra digitala möten) kunna informera om vår verksamhet men också för att kunna öppna upp för en dialog som skall kunna leda till att vi kan underlätta/förbättra livssituationen för vår målgrupp i framtiden. Väldigt mycket av det vi stöter på idag handlar om att vi ser ett ökat behov av samverkan mellan olika myndigheter och funktioner och vi upplever att det är viktigt att vi kan resonera kring hur detta skall kunna förbättras och utvecklas.

Är man intresserad av en kontakt för att bjuda in Personligt Ombud Värmland så går det bra att ta en kontakt med Personligt Ombud Lena Axelsson Norman som finns på 054-540 5236, alternativt via e-post på lena.axelsson.norman@karlstad.se

Jag vet att hon ser fram emot en kontakt!

Ha det gott!

/Mattias Hallberg

Du gillar kanske också...