Hej Åsa Jildesten, Personligt Ombud i Värmland sedan 18 år!

Du har nu arbetat som Personligt Ombud i 18 år, du var med och startade upp verksamheten, vad kommer du ihåg som var de största utmaningarna då? 

Största utmaningen när vi började, som jag upplevde det, var att ingen myndighet eller verksamhet visste om Personligt ombud. Trodde att ledningsgruppen hade informerat om PO i sina egna verksamheter, men så var inte fallet.
Mycket tid gick därför till marknadsföring. Vi skulle forma vårt eget lilla kontor i Östra delen av länet  och också lära känna en helt ny kollega.
Att hitta sin yrkesroll har inte varit helt lätt. Men vi var en bra grupp som anställdes i länet. Vi fick handledning var 3:e vecka där vi jobbade mycket med värderingsfrågor och att forma verksamheten.
Utbildningssatsningen vi fick från Socialstyrelsen tillsammans med PO Västmanland var väldigt rolig och givande, mycket skratt har det varit.

Vilka utmaningar ser du idag 18 år senare?

Utmaningen idag tror jag är den snabba utvecklingen i samhället. Allt rusar på och går så fort.
Myndighetskontor försvinner i våra små kommuner och alltmer blir centraliserat till de större städerna.
Detta ställer större krav på våra klienter att vara flexibla och kunna anpassa sig i allt snabbare takt, vilket tyvärr är precis det som många har svårt för.

Vad är det som gör att du 18 år senare har kvar samma arbete?

Att jag trivs så bra med jobbet handlar mycket om att jag kan planera, strukturera min egen kalender. Att kunna lägga den tid som ”behövs” tillsammans med klienten är väldigt positivt.
Alla fantastiska människor jag mött under åren, då tänker jag både på klienter och olika myndighetspersoner + alla goa kollegor.

Vad ser du har hänt som är bra under dessa år kopplat till målgruppen och vad framförallt känner du finns kvar som behöver utvecklas?

Vad som behöver utvecklas tycker jag är svårt att svara på i dagsläget. Detta eftersom jag varit borta från jobbet över ett år. Känner mig ganska ”off”.

Något övrigt du vill lägga till?!

Det som oroar mig däremot är att den psykiska ohälsan ökar för varje år som går.

/Åsa

Du gillar kanske också...