Hej Lena Axelsson Norman, Personligt Ombud i Värmland sedan 18 år!

Du har nu arbetat som Personligt Ombud i 18 år, du var med och startade upp verksamheten, vad kommer du ihåg var de största utmaningarna då? 

  • Jag vill då börja med att nämna några saker jag noterade i en dagbok som vi förde inledningsvis 2002, där noterade jag att jag såg en annons om Personligt Ombud sommaren 2001, ett arbete som verkade väldigt intressant och mitt intresse på den tiden för psykiatri var i sin linda. Efter att jag arbetat många år i hemsjukvård där jag träffade personer med olika former av psykisk ohälsa märkte jag att insatserna ofta inte blev rätt. De var inte anpassade till just den individen. Det var brist på respekt och förståelse, fanns mycket okunskap. Socialpsykiatri som verksamhet hade inte införts/utvecklats i alla kommuner på den tiden. 
  • Det var en utmaning att hitta yrkesrollen, vilket inte var helt enkelt till att börja med. Jag tycker verkligen att det var en ynnest att få vara med att starta upp en verksamhet från grunden, började med en mobiltelefon en stol och en kaffekokare, alla var nya, i början hade vi något som kallades processinriktad handledning, då vi pratade mycket om vår värdegrund, vilka värderingar vi själva hade, fick till oss mycket kunskaper om målgruppen, väldigt mycket personlig utveckling.

Vilka utmaningar ser du idag, 18 år senare?

  • Utmaningen idag är att samhället är i en ständig förändring, man behöver alltid hålla sig uppdaterad, hålla i gång kontaktnät då det byts personal, det man skall lära in förändras som exempelvis kopplat till den ökade digitaliseringen m.m.

Vad är det som gör att du 18 år senare har kvar samma arbete?

  • Det som är utmaningar med jobbet är också det som stimulerar i arbetet, så det blir lite dubbelt, just att det förändras, att man kan se att det sker förbättringar inom exempelvis bemötande. Jobbet är väldigt fritt under stort ansvar, det är ett rörligt jobb, jag har en möjlighet att kunna planera min egen dag i stor utsträckning, kunna påverka sin egen arbetssituation, i klientmöten sker väldigt mycket inlärning och kunskap om människor, om funktionsnedsättningar, diagnoser osv.

Vad ser du har hänt som är bra under dessa år kopplat till målgruppen och vad framförallt känner du finns kvar som behöver utvecklas?

  • Bemötandet tycker jag framförallt har förbättrats, på många olika nivåer, psykisk ohälsa har kommit upp mer på agendan, mer kring suicidprevention och psykisk ohälsa som sagt. Fortsätta utveckla hur synen är på psykisk ohälsa, att arbeta för en öppenhet gentemot psykisk ohälsa, viktigt att kunna prata om och inte vara rädd för det. Att fokusera på att de människor vi möter alltid har förmågor, och att detta varierar väldigt mycket från person till person. Jag tycker att det finns utmaningar inom vården i att kunna möta målgruppen, se människan, inte bara koncentrera sig på medicinering. Bra om det utvecklas professionella team mellan kommuner och regionen och övriga professioner, de som är inkopplade att hjälpa/stötta behöver i större utsträckning arbeta som team, en enhetlighet skulle vara hjälpsamt för individen. Kan på vissa håll se ett behov av en utveckling av exempelvis satellitboenden, många kan klara mycket själva men har behov av ett stöd som är flexibelt och ändå nära rent fysiskt av personal, detta kan skapa en grundtrygghet. Kommer förmodligen alltid finnas behov av stöd för vissa när det kommer till ekonomi, men att graden av det kan skifta, inte kanske behov av god man men någon ”lightvariant”, som kanske ekonomisk coach, så det inte går för långt.

Något övrigt du vill lägga till?

  • Några funderingar som finns med mig är: finns det risker för överdiagnostisering, kan det vara så att individer inte förändras men att samhället förändras i allt större utsträckning vilket medför att möjligheten för vissa personer försämras, och kan detta då leda till ett ökat fokus på diagnoser, att det kan verka som att personer har svårigheter när det snarare ligger inom det normala då vi faktiskt är väldigt olika som människor. Vi har hur vi än vrider och vänder på det olika förmågor och styrkor, olika förutsättningar.

/Lena

Du gillar kanske också...