Info från Verksamheten

Hej på er!

Åter efter en fem veckors semester som bjöd på ett växlande väder minst sagt, jag hoppas sommaren har varit bra för dig. Inom Verksamheten har vi fortfarande flertalet Ombud på semester men så sakteliga går vi tillbaka till full styrka. Nedan följer lite aktuell info.

Jag vill börja med att hälsa Åsa Jildesten varmt välkommen i tjänst efter en tids bortavaro, Åsa är sannolikt känd för många både i Östra området men också i Personligt Ombudskretsar då hon var en av de som var med och startade upp verksamheten i början av 2000-talet. Vi har i Verksamheten i Östra området delvis stärkt upp med vikarie men nu är alltså Åsa åter vilket innebär att vi kommer gå på full kapacitet inom kort.

Komma i kontakt med Verksamheten

Jag får en del frågor till mig som gäller hur man kommer i kontakt med Personligt Ombud Värmland, och det finns bland annat info att ta del av under rubriken ”frågor och svar” här på hemsidan men för tydlighetens skull går det tillväga enligt följande. På hemsidan finns en rubrik som heter här finns vi, där finns kontaktuppgifter till de olika ombuden i de olika områdena i länet, beroende på vilken kommun du är hemmahörande i så är det enklast att vända sig till ett ombud i det specifika området. Ibland är vi i verksamheten upptagna med annat och hänvisar våra telefoner och då är du välkommen att lämna ett meddelande, du är också varmt välkommen att skicka e-post till oss, vilket ju vissa faktiskt föredrar, då kan vi återkomma till dig med svar så snart vi kan. Personligt Ombud arbetar på klientens uppdrag vilket också innebär att vi har fokus på den enskildes situation, vi arbetar inte på andra verksamheters uppdrag. När du kontaktat oss kommer du får några frågor att besvara och är du intresserad av att eventuellt få stöd av ett ombud så bokar vi alltid in ett första möte, ett form av informationsmöte som syftar i att du skall få en möjlighet att förstå hur verksamheten arbetar, vilket uppdrag verksamheten har samt vilken målgrupp vi arbetar med (mer info om detta finns också att finna under rubriken ”frågor och svar” och även i högermarginalen på hemsidan). På första mötet kommer Ombudet dessutom vilja skapa en bild av din situation, en form av kartläggning. Du får sedan på mötet information om nästa steg. Verksamheten Personligt Ombud gör alltid en bedömning efter tillräcklig information om din situation intagits om du tillhör vår målgrupp, och om det finns ett uppdrag. Efter detta är genomfört kommer du bli kontaktad av ett Ombud med mer information.

Ibland  har vi kö i verksamheten vilket kan innebära att du kommer få vänta en tid innan en kontakt kan startas, vi arbetar alltid kontinuerligt med att göra olika prioriteringar som vi bland annat är ålagda att göra, men vi försöker alltid initiera en kontakt skyndsamt och på ett för dig bra sätt.

Tillhör du en myndighet eller annan form av offentlig verksamhet är du välkommen att kontakta vår Verksamhet för information eller en dialog, vi kommer dessutom gärna på besök och informerar mer om vår verksamhet. Men kom ihåg att Personligt Ombud arbetar på den enskildes uppdrag.

Systemfel, hinder och brister

Jag vill också passa på att informera om ett annat uppdrag som Personligt Ombud parallellt med klientarbetet har, och det kallas ”Systemfel, hinder och brister”

När personliga ombud kommer i kontakt med klienter som på olika sätt drabbats av brister i vård- och omsorgssystemen rapporterar ombuden till sin ledningsgrupp. Möjliga åtgärder skall sedan vidtas, sedan vidarerapporteras brister i systemen till länsstyrelsen.

Grunden i arbetet som personligt ombud är ett tydligt fokus på klientens behov, att vara vägledare och allt som ingår i uppdraget att stärka den enskildes egenmakt. Ombuden verkar också för att personer med psykisk funktionsnedsättning som grupp ska få bättre livsvillkor. Det sker genom att ombuden synliggör och rapporterar återkommande brister i vård- och omsorgssystemen som påverkar klienterna negativt och gör att samhället använder sina resurser på ett ineffektivt sätt. (källa: Kunskapsguiden.se)

Har du undringar till mig som Verksamhetschef så tveka inte att ta en kontakt, för mig är e-post en väldigt bra kanal så skicka gärna ett mail till mig så återkommer jag. Vi har också broschyrer om vår verksamhet som vi kan delge både dig som enskild eller olika verksamheter.

Avslutningsvis vill jag nu önska alla en fortsatt bra sommar.

Mattias Hallberg

Verksamhetschef