Kan vi hoppas att våren snart är här?

April månad är verkligen vädermässigt upp och ned och personligen ser jag fram emot mer stabilt vårväder, men vädret kan vi inte göra något åt, det är bara att anpassa sig. Något som också känns som det ligger utanför den personliga kontrollen det är Pandemin vi befinner oss i, men detta är ju inte sant, då alla faktiskt kan göra sitt för att minska smittspridning, och att på olika sätt hjälpas åt för att ta hand om varandra, även om vi just nu får hitta andra vägar. Läste följande på Folkhälsomyndighetens hemsida utifrån Pandemin:

I en samlad bedömning visar Folkhälsomyndigheten att ojämlikheterna i hälsa riskerar att öka vilket sätter ljuset på behovet av ett brett folkhälsoarbete på alla nivåer i samhället.

– Redan nu ser vi att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver stärkas och prioriteras för att behålla en god folkhälsa och minska ojämlikheterna i hälsa, säger Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten.

Exakt vilka följder Pandemin för mig sig är svårt att sia om men Folkhälsomyndigheten anger också att:
Grupper som redan tidigare hade sämre livsvillkor och risk för ohälsa har drabbats mest av covid-19-pandemin. I ljuset av detta ser vi vår verksamhet som värdefull, och kanske om något ännu mer värdefull än någonsin. Det är ingen hemlighet att det många gånger kan vara en utmaning att navigera sig i djungeln av stödsystem som vi har i vårt samhälle, mår man dessutom inte bra, har en psykisk ohälsa/funktionsnedsättning så är det högst troligt att det är ännu tuffare att få rätt stöd som kan möjliggöra en delaktighet och en god hälsa, något som alla människor har rätt till. Vi inom Personligt Ombud Värmland försöker hela tiden arbeta med att anpassa oss till samtiden vi finns i. Ännu ett sätt att nå ut för att på något sätt kanske hjälpa någon i behov av hjälp eller för att så ett litet frö på vägen så har vi valt att starta upp ett Instagramkonto, detta är i uppstart och således i utveckling, men vill ni så får ni väldigt gärna söka upp oss på Instagram och följa oss där. Sök på povarmland

Hälsningar!

Verksamhetschef

Mattias

Du gillar kanske också...