Personligt Ombud på andra språk

Deutsch (Tyska) , English (Engelska) , Español (Spanska) , Pусский язык (Ryska) , Soomaali (Somaliska) , Suomalainen (Finska)


Personligt ombud är ett stöd i vardagen för dig som har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.
Syftet är att hjälpa dig att få den service och de insatser du kan behöva.
Det Personliga Ombudet kan till exempel följa med dig till läkaren och/eller vara ett stöd vid kontakter med olika myndigheter.
Du kan få ett Personligt Ombud om du behöver mer hjälp än du har i dag, eller om du har den hjälp du behöver men inte är nöjd med hur hjälpen ser ut eller fungerar.
Det personliga ombudet är en hjälp till hjälpen.
Du som behöver ett Personligt ombud kan själv kontakta oss, men även anhöriga, myndigheter eller andra kan hjälpa till att förmedla kontakten.
Ombuden arbetar uppsökande i kommunen.
Olika myndigheter kan hjälpa till att förmedla kontakten, men inte remittera till eller bestämma att du ska få ett personligt ombud.
Det är bara du själv som avgör om du vill ha ett Personligt Ombud.
Tiden du har ett Personligt ombud kan variera.
Du gör tillsammans med ombudet upp en gemensam plan över vad just du behöver få för hjälp med. Kanske är du bara i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under en längre tid.
Personligt Ombud är kostnadsfritt för den enskilde.
Våra tjänster är ingen rättighet, vilket innebär att det personliga ombudet kan säga nej till vissa tjänster/uppdrag.
Vi har tystnadsplikt och vad som ska dokumenteras beslutas tillsammans med dig.
Din dokumentation överlämnas till dig eller förstörs efter avslutad kontakt.