Suomalainen (Finska)

Saatko tarvitsemasi tuen yhteiskunnalta?

Henkilökohtainen asiamies tukee henkilöitä, joilla on pitkäaikainen psyykkinen toiminnanvajavuus, suuria vaikeuksia jokapäiväisessä elämässään ja yhdistetyn hoidon, tuen ja palvelujen tarve yhteiskunnalta.

Henkilökohtaisen asiamiehen tehtävänä on tukea tarvitsijaa, jotta tämä saa yhteiskunnalta tarvitsemansa avun. Henkilö, joka jo saa apua, tarvitsee ehkä sitä enemmän tai hän ei ole tyytyväinen palvelujen toimintaan. Tällöin voimme auttaa avun hankinnassa.

Henkilökohtainen asiamies auttaa henkilöä kartoittamaan yhteiskunnalta tarvitsemansa avun. Teemme yhdessä työsuunnitelman tarvittavan avun hankkimisesta.

Henkilökohtaisen asiamiehen apu on määräaikaista, eikä siihen ole laillista oikeutta. Tämä merkitsee sitä, että voimme kieltäytyä henkilön esittämästä toimeksiannosta.

Henkilökohtainen asiamies ei ole minkään viranomaisen alainen. Meillä on vaitiolovelvollisuus. Dokumentit palautetaan avun tarvitsijalle tai ne hävitetään yhteydenpidon päättyessä. Yhteydenpito meihin on maksutonta.

Miten meihin saa yhteyden?

Meille voi soittaa tai kirjoittaa itse. Yhteydenotossa voi myös käyttää apuna omaista, ystävää tai henkilöstöä.