Tips om ekonomi

Tips om Ekonomi

Får du inte dina pengar att räcka till, eller har du svårigheter att betala dina räkningar?

Problemen kan kännas stora och svåra att lösa men det finns hjälp att få. På den här sidan hittar du en del information som handlar om ekonomi.
 

Kommunernas budget- och skuldrådgivning

Nästan 400 000 personer i Sverige har skulder hos Kronofogden men det är också många som kämpar med sin ekonomi utan att hamna hos Kronofogden. Förutom det personliga lidandet för de som är överskuldsatta kostar överskuldsättning samhället 30–50 miljarder kronor varje år. Klicka här för att komma till Konsumentverkets informationssida för att få veta mer. Via länken finner du också en länk till kontaktuppgifter till kommunernas Budget och skuldrådgivning där just du bor.

 

God man

En god man är en frivillig insats kan hjälpa dig att hantera din ekonomi och ta tillvara dina rättigheter om du inte klarar det själv.
 

Uppdraget en god man har kan omfattar 3 delar.

 • Bevaka din rätt
  Att bevaka rätt innebär att den gode mannen ska se till att dina rättigheter i samhället inte tas ifrån dig. Du ska få den hjälp och det skydd du har rätt till. Den gode mannen kan till exempel ansöka om bostadsbidrag och överklaga beslut från en myndighet.
 • Förvalta din egendom
  Att förvalta egendom handlar om din ekonomi.
  Den gode mannen kan till exempel betala räkningar, förvalta eventuella fastigheter och annat av värde.
 • Sörja för din person
  Att sörja för person innebär att ta tillvara dina personliga intressen.
  Den gode mannen ska till exempel se till så att du får den vård och omsorg som behövs. Det kan handla om att ansöka om hemtjänst och färdtjänst eller att skaffa hjälpmedel.

Vem kan få en god man?
Att ha en god man är frivilligt, men för att ha rätt till en god man måste du ha ett tydligt behov.
Tingsrätten beslutar om god man.
Du väljer vem som blir din gode man.

 

Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd
Karlstads-Hammarö överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd mellan Karlstads och Hammarö kommuner.
God man, förvaltare och förmyndare

Forshaga Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i Forshaga, Grums, Kils, Hagfors och Munkfors kommuner.
Överförmyndarkontoret

Arvika-Eda Överförmyndarnämnd
Arvika-Eda överförmyndarnämnd ansvarar för att överförmyndarverksamheten i Arvika och Eda kommuner bedrivs i enlighet med bland annat reglerna i föräldrabalken.
God man, förvaltare, förmyndare

Sunne Överförmyndarnämnd
I Sunne består överförmyndarnämnden av tre ledamöter och tre ersättare. Handläggare ansvarar för ärendehantering och administration på nämndens kansli.
God man, förvaltare, förmyndare

Torsby Överförmyndarnämnd
God man, förvaltare, förmyndare

Gemensam Överförmyndarnämnd
Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommuner har tillsammans Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Nämndens kansli är placerat i Kristinehamn.
God man, förvaltare och förmyndare