Verksamhetschefen har ordet!


Sommaren 2018 går mot sitt slut, även om september och oktober kan vara både varma och soliga så räknas de som höst. Årets sommar har bjudit på en värme som vi kanske inte riktigt har varit beredda på och vi har fått söka oss till någon skuggig plats för att orka.

Nu upplevs den kommande hösten som välkomnande. Naturens krafter och skiftningar är spännande men också något som vi inte kan påverka.

Så är det också att leda en verksamhet, saker händer som tyvärr inte går att påverka;
Alla PO´n är tillbaka från semestrar vecka 34, men tyvärr måste jag meddela att vi under året fått förändringar i vår arbetsgrupp som gör att norra området, dvs. Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors endast har ett PO i tjänst. Rekrytering pågår för fullt och vi hoppas att ny person är tillsatt senast 1/11-18.
Även Västra området står inför ett personalskifte och där nytt PO Marica Olsson börjar 1/10-18. Under tiden arbetar Joel Holmqvist kvar för att sedan flytta över till centrala området på deltid. Olov Stenborg är tillbaka på deltid from 17/9-18

Ny verksamhetschef har rekryterats, from 3/12-2018 och hans namn är Mattias Hallberg. Jag önskar honom all lycka till i hans framtida uppdrag. Själv ska jag gå mot en mer statlig anställning nämligen pension.

Konsekvenserna av de förändringarna kan då bli längre väntetider på att få ett personligt ombud utsett och att det tjänstgörande PO´t inte kan vara fullt så tillgängligt. Viktigt att förmedla är att vi försöker tillgodose och göra rätt prioriteringar utifrån de befintliga resurser som verksamheten har.

Du gillar kanske också...