Vi lever just nu i en lite speciell tid…

Hej!

Det kan finnas en viss risk att det kommer märkas av hur Personligt Ombud kan finnas tillgängliga i olika sammanhang en tid framöver, detta med hänsyn till situationen kring coronaviruset. Vi förhåller oss i verksamheten till de riktlinjer som arbetsgivaren går ut med, vilka är följande: Har vi förkylningssymtom, även lindriga ska vi stanna hemma. Vi ska vänta minst två dygn efter att vi blivit friska innan vi går tillbaka till arbetet. Arbetsgivaren följer utvecklingen kring coronaviruset och samverkar med berörda myndigheter. I den mån det är möjligt kan de Personliga Ombuden arbeta hemifrån om man känner sig lite krasslig, är man sjuk så sjukskriver vi oss naturligtvis. Det bedöms nu av Folkhälsomyndigheten att vi har mycket hög risk för allmän spridning i Sverige så vi skall i vår verksamhet göra allt för att ta ett solidariskt ansvar i frågan.

 

Hälsning

Mattias Hallberg

Verksamhetschef Personligt Ombud Värmland

Du gillar kanske också...