Vill du gå en kurs i MHFA?

MHFA

Nu har Värmland utbildat 15 instruktörer i MHFA – The Mental Health First Aid (Första hjälpen till psykisk hälsa).

Jag, Eva, är en av dem som fått förmånen att hålla kurser för att vara med och sprida detta utbildningsprogram. Målsättningen med programmet är att rädda liv genom att öka kunskapen hos allmänheten om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord. Kursen ska också ge kunskap om vilken hjälp som finns att söka och var den professionella vården ska ta vid.

Psykiska ohälsan ökar i landet idag men med tidiga insatser kan man förebygga långvarigt lidande.

Programmet Första hjälpen till psykisk hälsa lär ut:

  • Hur man känner igen de olika symtom som karaktäriserar olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser.
  • Hur man på bästa sätt tar kontakt med personer och inleder den första hjälpen.
  • Hur man kan hjälpa personer att söka adekvat professionell behandling och andra former av stöd för sina besvär.

Nu är alla Personliga Ombud utbildade Första hjälpare och drygt 100 Värmlänningar till, så välkomna att ta kontakt med mig för att få information om utbildningen och var nästa kurstillfälle blir.

/Eva Frykenberger

Telefon: 054-540 52 27

E-post: eva.frykenberger@karlstad.se

 

 

 

Du gillar kanske också...