Tips om Vård och omsorg

Tips om vård och omsorg

Här finner du bland annat länkar till 1177 och psykiatriska öppenvårdsmottagningar i Värmland och om du vill lista dig på någon speciell vårdcentral.

Du hittar även information om vårdgarantin och egen vårdbegäran, samt tandvårdsstöd. Dessutom kan vi tipsa om intresseföreningar för dig som vill träffa andra som är i liknande situation som dig.

Patientföreningar och närståendeföreningar vid psykisk ohälsa och beroende.
Här får du en lista med föreningar och organisationer som ger stöd i hela landet genom exempelvis information och stödsamtal. Du kan komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv. Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt.