PO Värmland Personligt Ombud Värmland

Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

Personligt ombud riktar sig till dig som har svårt att få vardagen att fungera.
Verksamheten arbetar fristående från myndigheter.

Vi är ingen akutverksamhet – om du är i behov av akut hjälp bör du ringa kommunens socialjour eller psykiatriska mottagningen i Karlstad som har öppet dygnet runt.

Personligt ombud ska verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre livsvillkor. Det sker genom aktivt arbete med klienter samt årsvis rapportering av systemfel och brister i samhället.

Mer om Personligt ombud

Här kan du läsa mer om verksamheten
Personligt Ombud och hur du gör för att få
kontakt med oss.

Tips till dig som behöver stöd

Här hittar du stöd och tips på bra länkar i frågor om ekonomi, bostad, arbete och sysselsättning eller vård och omsorg.