PO Värmland Personligt Ombud Värmland

Personligt ombud är ett stöd för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning som är omfattande och långvarig.

Personligt ombud riktar sig till dig som har svårt att få vardagen att fungera.
Verksamheten arbetar fristående från myndigheter.

Vi är ingen akutverksamhet – om du är i behov av akut hjälp bör du ringa kommunens socialjour eller psykiatriska mottagningen i Karlstad som har öppet dygnet runt.

Personligt ombud ska verka för att personer med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre livsvillkor. Det sker genom aktivt arbete med klienter samt årsvis rapportering av systemfel och brister i samhället. Dessutom redovisas brister och systemfel årligen i en så kallad Erfarenhetsrapport.

Här kan du ta del av Erfarenhetsrapporten för 2023

Här kan du ta del av en film som är kopplad till Erfarenhetsrapporten, en inblick i vad Personligt Ombud kan stöta på, en inblick i hur det kan se ut.

Är du själv i en situation där du går med tankar om att ta ditt eget liv som illustreras i filmen eller känner du någon som har såna tankar, klicka på denna länk, våga prata med någon, behåll det inte för dig själv. Är situationen akut, det är bråttom, sök då hjälp på en psykiatrisk mottagning eller ring 112.

Tips till dig som behöver stöd

Här hittar du stöd och tips på bra länkar i frågor om ekonomi, bostad, arbete och sysselsättning eller vård och omsorg.

Mer om Personligt ombud

Här kan du läsa mer om verksamheten
Personligt Ombud och hur du gör för att få
kontakt med oss.